Hej!

Etiketter Nyhet | 0


Några ställer en del frågor om Svenska Hoopersklubbens verksamhet. Här kommer lite info.

 • Klubben bildades i mars.
 • Regler för hooperstävlingar fastställdes så snart det var möjligt.
 • Mellan mars och september jobbade vi för att få ett föreningskonto hos Swedbank. Det var tydligen mycket svårt så kassören hörde sig för på flera banker. Till sist fick klubben öppna ett konto i SEB bank. Där har cirka 150 personer betalat in medlemsavgiften och arbetet med ett medlemsregister är i gång. Det ska leda till att alla får ett medlemsbevis.
 • Stadgarna styr vårt arbete och blir vi tillräckligt många medlemmar kan vi fortsätta arbetet med att bli avtalsansluten klubb i SKK vilket är ett centralt mål i stadgarna.
 • Vi har utbildat runt 130 instruktörer under maj-juli+september-oktober.
 • Vi jobbar med riktlinjer för tävlingar.
 • Guidlines till reglerna
 • Domarutbildning.
 • Tävlingsledare
 • Tävlingssystem
 • Administrativa rutiner.
 • Årsmöte kommer att hållas i enlighet med stadgarna.

Vi är en handfull personer som gör detta på vår fritid som alla andra som är engagerade i en förening.