Hoopers kommer ursprungligen från NADAC ( North American Dog Agility Council) i USA och har spridit sig till Europa under senare tiden.

Schweiz tog till sig sporten 2015 och under 2018 spred sig den till Tyskland, Nederländerna och Storbritannien (2017). Hoppers gjorde sitt intåg i Danmark under 2019 och redan i augusti 2020 blev sporten registrerad under DKK (Danska kennelklubben). Hoopers blev godkänt av VDH (tyska kennelklubben) i juni 2020.

Gemensamt i samtliga länder är att hunden springer genom bågar (hoops) samt att föraren ska dirigera sin hund på distans. I övrigt kan sporten skilja sig beroende på vilket land som den utövas i.

 I USA, ursprungslandet, ligger Hoopers under agilityn som egna klasser. Hoopers Class (endast bågar) och Barrels Class. Det ger också extra poäng om man kan dirigera hunden från ett fastställt dirigeringsområde men det är tillåtet att röra sig med sin hund.

I Tyskland och dess regelverk förespråkas mjuka linjer med bra ”flow”. Inga skarpa svängar eller hopp får förekomma. Det får inte heller finnas accelerationslinjer med hårda uppbromsningar.

I Danmark, som ligger tillgrund för det svenska regelverket förespråkas, precis som i Tyskland, mjuka linjer med bra flyt och utan uppbromsningar eller acceleration.

I Holland har man valt att dela Hoopers i två grenar. Speed klass och Teknisk klass.

I England har man likt USA valt att dela upp i olika klasser. Hoopers class består endast av bågar men i Barrels class och Tunnels class kan såväl bågar som tunnor förekomma. Även en matta (TanGo Mat) finns med i det engelska reglementet men omnämns inte vidare i de olika klasserna. Även i de danska reglerna finns matta med. Mattan är ett hinder som hunden springer över framåt i rak riktning. Hörnen är utmärkta med långa pinnar för att markera var mattan börjar och var den slutar. (90cm bred och 180 cm lång)

Hoopers Agility kan finnas i flera versioner. Banor designade för mer acceleration, långa sträckor och snäva svängar. Det kan också ingå olika agilityhinder så som tex. slalom.
Hoopers agility går ofta under agilityklubbarna i respektive land.