Anordna instruktörsutbildning i Svenska Hoopersklubben

Den som är medlem i Svenska Hoopersklubben kan anordna instruktörsutbildning och ansöka om att få eleverna certifierade av SHoK.

Den som genomförutbildningen måste vara SHoK-instruktör och medlem i SHoK

Följande kriterier måste vara godkända innan start

 • Utbildningsgruppen i SHoK godkänner kursplan och utbildning
 • Bekräftelse på att datum för certifiering är tilldelat eleverna.
 • Uppgifter på anordnare så som person/företag/klubb som arrangerar instruktörsutbildningen
 • Antalet certifieringar och registrering/personuppgifter av deltagande medlemmar i SHoK

Ansökan

 • Ansökan ska innehålla
 • Kursplan inklusive tidsplan (se mall nedan)
 • Lärare om annan än anordnaren
 • Ort eller län
 • Datum för start
 • Antalet fysiska träffar med datum
 • Beräknat antal deltagare (min./max.)
 • Anordnaren skickar in ovanstående via mail till hej@shok.se

Innan utbildningen startar, och i början av utbildningen

 • SHoK informerar om godkänd utbildning efter genomgång av de ifyllda dokumenten gällande ansökan.
 • Ansökan och betalning av certifiering
 • Deltagarlista gällande de som ska certifieras skickas in till hej@shok.se före kursstart (deltagarlista som pdf.)
 • Giltigt medlemskap krävs av deltagare och instruktör vilket verifieras av anordnaren.

Grundkrav före certifiering

Deltagaren ska kunna:

 • Skicka sin hund från 10 meters avstånd till alla förekommande hinder.
 • Tillfredsställande kunna rita kombinationer och enkla banor i banritningsprogram.
 • Förklara baklängeskjedning
 • Momenten i kursplanens hinderinlärning.

Digital certifiering via zoom

 • Deltagarna kan välja önskad dag för certifiering inom 12 månader efter avslutad kurs.
  (Se datum)
 • Utbildningsbevis skickas ut av SHoK efter avslutad certifiering.

Efter certifieringsdagen

Deltagarna får en länk till formulär för listning på hemsidan.

Kostnader

Certifieringsavgiften är 3000 SEK som betalas in efter att SHoK godkänt utbildningen.

Inför certifieringstillfället

Den som begärt att få anordna en utbildning ansvarar för att följande finns tillgängligt vid certifieringstillfället:

 • Lämplig lokal för teori
 • Lämplig lokal och utrustning för praktiska övningar

Mall till kursplan Instruktörsutbildning och vad den SKA innehålla

Minimum 32 timmar varav max 4 timmar kan vara digitalt. Hemuppgifter och certifiering är utöver de 32 timmarna.

ModulAntal timmarIngårMaterial
Kurslitteratur1Historik och presentation av Hoopers 
Instruktörsrollen2Pedagogik och metodik kring lärandet Inlärning Klassisk inlärning Operant inlärning Motivation och inlärning Hur motivationslägen påverkar informationsintag och inlärningsresultat Förstärkningar 
Etologi4Hunden egenskaper och beteenden Hundens kroppsspråk: Avståndsminskning Avståndsökning Ben, päls, svans, huvud, panna, mungipor, tänder, ögon, blicken, öron, rörelser, hastighet, ljud Människans kroppsspråk: Avståndsminskning Avståndsökning • Huvud, ögon, blicken, hållning, tänder, rörelser, framåt, bakåt, hastighet, ljud Rädsla och aggressivitet: Varför en hund är rädd eller aggressiv samt hur man hanterar detta  Diskutera hur förhåller sig dessa hundar med människor och andra hundar MiljöträningTex. Per Jensen
Regelverk2Genomgång av Hoopers regler  SHoK regelverk
Hinderinlärning16Inlärning gällande de fyra olika hindren. Startprocedurer Belöningsstrategier Uppvärmning/nedvarvning Verbal och fysisk kommunikation Handling teknik Självständighet För och nackdelar med olika belöningsmetoder. Baklängeskjedning Vikten av att skynda långsamtFilmer Text PP-presentation Praktiska sessioner
Bankonstruktion/ Kombinationer6Datorprogram för banbygge Bygga kombinationer för inlärning av de olika hindren Bygga lättare startklass banaSmarter Agility eller annat lämpligt program
Tävlingssystemet1Genomgång av shoktavling.se och hur man anmäler till tävlingshoktavling.se
Certifiering3Certifierare