Instruktörsseminarium 2. Datum: 4 juni, 12 juni, 27 juni

1000kr

Slut i lager

Kategori:

Beskrivning

Datum: 4 juni, 12 juni, 27 juni  

Hoopersutbildning för instruktörer

Hoopers är en ny hundsport i Sverige med en nystartad nationell klubb vid namn Svenska Hoopersklubben. Det finns ett regelverk anpassat till Hoopers i Sverige som styrelsen antagit 2021-04-18. Utbildningen fokuserar på att ge tillräckliga kunskaper om Hoopers för att främst genomföra utbildning för intresserade främst med sikte på startklass och klass 1. Denna utbildning ger inte auktorisation att utbilda instruktörer i Svenska Hoopersklubben.

KRAV allmänt: Genomgått instruktörsutbildning inom hund på minst 20 timmar. Exempelvis instruktörsutbildning för allmänlydnad, agility, rallylydnad, freestyle, heelwork to music, Nosework m.fl.

KRAV specifikt hoopers: Tränat hoopers och ha viss förståelse för utmaningarna det innebär med dirigering och konstruerande av övningar. Ha tränat egen hund att minst klara fjärrdirigering.

Omfattning: Utbildningen omfattar 3 seminarier a 4X45 minuter och hemuppgifter däremellan.

Examination: Deltagit aktivt på samtliga seminarier och lämnar in hemuppgifterna enligt anvisning. Skriftligt prov.

Examinerad instruktör:
• Efter genomgången utbildning kommer namn och ort för SHoK utbildade Hoopersinstruktören att listas på Svenska Hooperskubbens hemsida. Detta som ett bevis på genomförd utbildning genom Svenska Hoopersklubben.
• Diplom
• Instruktören får tillgång till SHoK Instruktörsgrupp på Facebook
• Inbjudan till kommande utbildningar och framtida fortbildning
• Tillgång till förslag på studieplaner
• Förslag på övningar och banor
• Vara med och bidra med övningar och banor
• Tillgång till SHoK mall för diplom till sina kommande kursdeltagare