Instruktörsutbildning i Svenska Hoopersklubben!

Etiketter Nyhet | 0

På senaste styrelsemöte tog styrelsen beslut om instruktörsutbildning. För att få igång verksamhet i hela Sverige kommer klubben att vända sig till er som idag har en instruktörsutbildning inom hund som omfattar minst 20 timmar.
3 seminarier via Zoom – kostnad 1000 kronor som genomförs under juni månad och löpande vid behov. Kursen förutsätter medlemskap i Svenska Hoopersklubben.
Kursen omfattar träning, säkerhet, kombinationer, regler med mera och avslutas med ett prov. Efter genomgången utbildning får instruktörerna tillgång till en gemensam grupp, kursramar, kombinationer, diplom att dela ut på kurs med klubbens logga.
Instruktörerna listas på klubbens hemsida med namn och ort (om man vill).
Vi återkommer med datum!
Detta gör vi i samarbete med Studiefrämjandet!