Hoopersutbildning för instruktörer 2022

Kurs 6:
17 januari, kl 18.00 – 21.00
24 januari, kl 17.00 – 20.00
31 januari, kl 18.00 – 21.00

Kursen genomförs tillsammans med Studiefrämjandet i Sörmland, som också har hand om anmälningarna. Du anmäler till Studiefrämjandet via länken nedan.
https://www.studieframjandet.se/sormlands-lan/gustav-arrangemang/kurser/2022/januari/hoopers—cirkelledarutbildning/

Vi förbehåller oss rätten att ställa in en kurs om den får för få deltagare.

Kursinformation

Hoopers är en ny hundsport i Sverige med en nystartad nationell klubb vid namn Svenska Hoopersklubben. Det finns ett regelverk anpassat till Hoopers i Sverige som styrelsen antagit 2021-04-18. Utbildningen fokuserar på att ge tillräckliga kunskaper om Hoopers för att främst genomföra utbildning för intresserade främst med sikte på startklass och klass 1. Denna utbildning ger inte auktorisation att utbilda instruktörer i Svenska Hoopersklubben.

KRAV allmänt: Genomgått instruktörsutbildning inom hund på minst 20 timmar. Exempelvis instruktörsutbildning för allmänlydnad, agility, rallylydnad, freestyle, heelwork to music, Nosework m.fl.

KRAV specifikt hoopers:
Tränat hoopers och ha förståelse för utmaningarna det innebär med dirigering och konstruerande av övningar. Ha dokumenterade kunskaper från Hooperskurs.

Omfattning: Utbildningen omfattar 3 seminarier a 3 studietimmar och hemuppgifter däremellan.

Examination: Deltagit aktivt på samtliga seminarier och lämnar in hemuppgifterna enligt anvisning. Skriftligt prov.

Examinerad instruktör: Efter genomgången utbildning kommer namn och ort för SHoK utbildade Hoopersinstruktören att listas på Svenska Hooperskubbens hemsida. Detta som ett bevis på genomförd utbildning genom Svenska Hoopersklubben.
• Kursintyg
• Instruktören får tillgång till SHoK Instruktörsgrupp på Facebook
• Inbjudan till kommande utbildningar och framtida fortbildning
• Tillgång till förslag på studieplaner
• Förslag på övningar och banor
• Vara med och bidra med övningar och banor
• Tillgång till SHoK mall för diplom till sina kommande kursdeltagare

Syfte:
Att över hela landet digitalt utbilda befintliga instruktörer inom hund. Detta för att sprida hoopers så brett som möjligt.

Mål:
Utbildningen ska ge instruktörerna
• kunskap om de svenska hoopersreglerna.
• Verktyg att ha kurs för nybörjare och upp till klass 1 i hoopers.
• Förståelse för vilka färdigheter ett ekipage behöver för att tävla i klass 3.
• Kunna rita lämpliga träningskombinationer utifrån kursens nivå
• Olika handlingsstrategier
• Insikter om grundtanken kring hoopers
• Kunskap om säkerhet samt uppvärmning och nedvarvning

Betalning:
Kursen kostar 1000 kr och faktura skickas av Studiefrämjandet.
Medlemskap i Svenska Hoopersklubben kostar 150 kr per år, du kommer kommer att få länk till det inom kort.