OBS! SISTA ANMÄLNINGSDAG 3 MARS
Formulär till anmälan finns längst ner på denna sida

TÄVLINGSLEDARE HOOPERS
Arrangör: Svenska Hoopersklubben

Utbildningsplan

KRAV FÖR DELTAGANDE
· Medlem i SHoK
· Tävlingsledare sedan tidigare i annan tävlingsgren inom hundsport.
· Ange erfarenheter inom hoopers och/eller tävlingsverksamhet vid anmälan.

Kursledare:
Auktoriserad tävlingsledare inom någon av hundsporternas tävlingsgrenar sedan minst fem år och rekommenderad av svenska hoopersklubbens styrelse.

Kursmaterial:
· Tävlingsledarkompendium
· Hoopers regler
· SHoK tävling

Omfattning:
· Ca 8 timmar fördelade på 1-2 tillfällen
· Digitalt

Examinator:
Utsedd av Svenska Hoopersklubbens styrelse.
Examinatorer och kursledare kan vara samma person.

EXAMINATIONER

Teoretiskt:
· Skriftligt prov via hemsida

Det skriftliga provet ska vara genomfört inom en vecka efter avslutad utbildning.

Praktiskt:
· Arrangera inofficiell tävling via SHoK tävling
· Återkoppling och feedback ges genom mentor som också examinerar.
· Det praktiska provet ska innefatta inlämning av ansökan, inbjudan, PM, eventuell tidsplan, budget etc.

Utöver detta ska även den tävlande lämna egen återkoppling kring tävlingsdagen.
Det praktiska provet ska vara genomfört senast 4 månader efter avslutad utbildning.

Krav på godkännande:
· Delta på alla digitala möten
· Godkänt teoretiskt prov
· Godkänt praktiskt prov

Kostnad

Utbildningen är gratis

Anmälan till tävlingsledarutbildning i hoopers


Utbildningen går via Zoom (online)