Instruktörsutbildning i Svenska Hoopersklubben!

Etiketter Nyhet | 0

På senaste styrelsemöte tog styrelsen beslut om instruktörsutbildning. För att få igång verksamhet i hela Sverige kommer klubben att vända sig till er som idag har en instruktörsutbildning inom hund som omfattar minst 20 timmar. 3 seminarier via Zoom – … Läs mer »